Kunde

Annette Collins

Opgaver

Branding / Webdesign

Dato

Januar 2018

Design af nyt logo. Designet af logo skulle kunne stå alene og vise hvad det er Annette Collins leverer - det måtte gerne være noget som symboliserede et hjul - der drejer rundt.

Udfordringen

Annette Collins kom til Webso.me med et ønske om at få et helt nyt online univers - ny webside - nyt online kursus univers og en understøtning af SoMe & e-mail marketing strategi. Visionen var på plads men det eksisterende webside var mangelfuld og bar tydeligt præg af, at Annette ikke havde tid til at få det maksimale udbytte ud af hendes online tilstedeværelse. Fundamentet var på plads, men Annette manglede en samarbejdspartner til at få sat en fast strategi og arbejdsredskaber så resultatet kunne nås

Løsningen

Et strategimøde blev opstarten på samarbejdet, vi fik sammen lavet en behovsafdækning, jeg fik dannet mig et overblik over de forskellige funktioner som det nye online univers skulle indeholde. 

Annette blev sat på arbejde med, at få skrevet forskellige indlæg og struktureret indholdet til først hjemmesiden. Vi talte platforme og sammen fandt vi ud af hvor og hvordan brandet Annette Collins skulle markedsføres og hvordan en SoMe & e-mail marketing strategi, kunne støtte op om hele online universet.

Da behovsafdækningen var på plads, kunne jeg påbegynde designet på brandet alt fra Logo til looket på hjemmesiden samt hvordan Annette Collins skulle brande sig selv via SoMe (Sociale Medier) og hvordan en række e-mail marketing tiltag kunne sættes op som havde til formål, at øge både kendskabsgraden, troværdigheden og trafikken på annettecollins.dk

 

Branding

Grundlægge en ny brand identitet

Annette Collins materiale er omfattende - det dækker alt fra powerpoint præsentationer der anvendes til kurser og foredrag, alt fra uddelings sider, mini guides, planche materiale og hendes egen model som skal bruges som grundlag i det nye online kursus miljø. En stor opgave er at få ensrettet alt materiale, typografier, farve koder og stil og layout - så der er en ensartethed i alt materiale - både online og til print.

e-mail marketing

Automatiserede e-mails til styrkelse af kunde loyaliteten.

Automatisk e-mailserie til velkomst af nye kunder
. Jeg satte Annette igang med, at formulerer forskellige e-mails - udfra formål og det hun gerne ville opnå eller have kunderne til, at gøre fra e-mail til e-mail.

Jeg startede med, at sætte mailchimp op - så den var klar til - at  modtage nye subscribers - efter en nøje opsat velkomstserie af e-mails så der kommer struktur på behandling af nye subscribers/kundelister i Mailchimp.

Formålet med denne serie var og er, at give nye kunder en god og brugbar velkomst og i samme omgang fortælle modtagerne, hvad de kan forvente af fremtidige e-mails. Herudover synliggør vi  Annette Collin´s vigtigste USP’er (Unique Selling Propositions). Altså der hvor kunden kan forvente, at Annette kan hjælpe dem.

Automatisk e-mailserier til indsamling af data på listerne i Mailchimp, hvorfor nu det? 


Jeg lavede endnu en liste i Mailchimp (lister i Mailchimp er bare forskellige kunde grupper der sættes op for at man se hvor der tilkommer flest nye - så man ved hvad man har gjort godt og hvor man skal forbedre sin indsats) Den næste liste havde til formål, at give Annette værdifuld data fra hendes kunder. Den er sat op - med henblik på at få kunderne til at oplyse deres fødselsdag eller andre oplysninger du kan bruge til at rette dine emails - så de føler du taler direkte til dem, således at det er muligt, at udsende personlige hilsner og attraktive rabatter eller andet på denne særlige dag. Idéen med dette tiltag er at skabe en personlig relation, som kan gavne Annette Collins troværdighed.

Automatiske e-mailserier laves for at fastholde aktive kunder
. Der er opsat en “retention serie”, som har til formål at fastholde eksisterende kunder. Disse e-mails bliver sendt ud til varme leads, dem som har deltaget på kursus én gang. Formålet med udsendelse af disse e-mails er at eksponere hele Annettes produktportefølje og øge modtagerens kendskabsgrad. Det er altid lettere at få tilfredse kunder til at komme på endnu et kursus eller få dem til at anbefale dig til andre.
Automatiske e-mailserier til sikring af loyalitet.


Slutteligt har jeg opsat en loyalitets e-mail serie, som er dedikeret til loyale kunder. Loyale kunder defineres ud fra en række parametre som hvor mange gange de har deltaget på et kursus og deres interaktion med e-mails. Målet med denne serie er at styrke relationen og øge præference graden for kunden. Disse e-mails bliver sendt ud i følgende anledninger:

– Når modtageren har fødselsdag


– Når modtageren har været tilmeldt listen i ét år


– Når modtageren har deltaget på 2-3 kurser

Nyt hjemmeside design / online identitet

Hvordan kan vi skabe en nyt webside design?

Den eksisterende statiske webside skulle forvandles til et brugerunivers med blog, online kursus del, podcasts - video og andre guides til download.

Alle kan for så vidt godt skabe noget pænt online idag, men vi lever i en tid hvor indhold og brugervenlighed er vigtigere end design.

App Solution

SoMe (Sociale medier) Strategi

Når man vælger sin online tilstedeværelses platforme er det vigtigt, at fokusere på hvor målgruppen befinder sig. Er det BTC eller BTB? For Annettes vedkommende gav det mening, at vælge facebook fra og tilvælge LinkedIN.

Det handler ikke om at være der! Det handler om, at gøre sig umage og lægge en strategi
- hvornår giver det mening at poste indlæg? Hvor er målgruppen henne - hvornår har de tid til at læse indlæg?

I arbejdet med den sociale indsats er Annette sat i arbejde med at arbejde med WebSo.me´s årshjul for at få struktur på årets indlæg, så hun får mest mulig udbytte af sit arbejde.

Kontakt

Social